Uddannelse


2015-2016 Kunstskolen Spektrum

2010- Kunsthistorie Folkeuniversitetet

2009-2009 Århus kunstakademi Portræt maling

2010- 2010 Vinter på Louvre, Studio Escalier, Paris, Tegning

2008-2009 NonToxic grafik, Skovhuset Ballerup

2013 og 2014 Gerda Svane, Sardinien og Malergården.

1970-1973 Akademiet For Fri og Merkantil Kunst, Illustration